top of page

30-Day Get Moving Challenge

Public·16 members
Dobrynya Shiryaev
Dobrynya Shiryaev

Termen De Eliberare Pasaport Simplu Temporar =LINK=Pașaportul simplu temporar se eliberează cetățenilor români care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, doar în următoarele situații:
termen de eliberare pasaport simplu temporar(6) În cazul persoanelor lipsite temporar de capacitate de exercițiu, precum și în cazul persoanelor care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-și exprima voința sau de a se prezenta la autoritatea competentă, cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar pot fi depuse, în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de către autoritățile medicale române ori, după caz, străine, fără ca prezența titularului să fie obligatorie.


Paşaportul simplu electronic nu se eliberează în regim de urgenţă. În România, paşaportul simplu electronic este eliberat în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. La misiunile diplomatice din Uniunea Europeană, termenul de eliberare este de maximum 45 de zile lucrătoare.


Documentul care poate fi eliberat în regim de urgenţă este paşaportul simplu temporar (valabilitate 12 luni). Acest tip de document se eliberează, în situaţii strict reglementate de normele legale. Vezi aici mai multe detalii:


Paşaportul simplu temporar poate fi o soluţie de urgenţă, cu menţiunea că este absolut necesar să verificaţi condiţiile de obţinere a vizei de intrare în statul de destinaţie (ex. Emiratele Arabe Unite, Quatar etc.) cu acest tip de document accesând www.mae.ro, secţiunea rezervată sfaturilor de călătorie-condiţii de călătorie, respectiv vize şi servicii consulare.


Da, puteţi solicita eliberarea unui nou paşaport, chiar dacă cel deţinut în prezent se afla în termen de valabilitate. Paşaportul anterior se anulează şi se restituie titularului, la solicitarea noului document de călătorie.


Paşaportul simplu temporar se ridică în ţară, de la serviciul public comunitar de paşapoarte iar în străinătate, de la misiunea diplomatică sau oficiul consular, ale României, unde s-a depus cererea.


În România, eliberarea unui pașaport simplu temporar poate dura de la câteva ore până la cel mult 3 zile. Paşaportul simplu electronic este eliberat în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.


Documentul care poate fi eliberat în regim de urgenţă este paşaportul simplu temporar (valabilitate 12 luni). Acest tip de document se eliberează, în situaţii strict reglementate de normele legale, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.


Paşaportul simplu temporar poate fi o soluţie de urgenţă, cu menţiunea că este absolut necesar să verificaţi condiţiile de obţinere a vizei de intrare în statul de destinaţie (ex. Emiratele Arabe Unite, Quatar, etc.) cu acest tip de document accesând www.mae.ro, secţiunea rezervată sfaturilor de călătorie-condiţii de călătorie, respectiv vize şi servicii consulare. Persoanei care declară că nu doreşte paşaport simplu electronic, i se eliberează paşaport simplu temporar, în termen de 10 zile lucrătoare.


În cazul copiilor sub 12 ani, eliberarea pașaportului simplu temporar se poate face fără prezența acestora. In acest caz însă, părinții vor avea nevoie de doua fotografii tip buletin ale copilului.


Pasaportul simplu electronic are o valabilitate de 10 ani în cazul persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, 5 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa între 12 și 18 ani, respectiv 3 ani pentru copiii cu vârsta de până în 12 ani. Termenul de eliberare pentru pașaportul simplu electronic este de 15 zile.


Paşaportul simplu temporar poate fi o soluţie de urgenţă, cu menţiunea că este absolut necesar să verificaţi condiţiile de obţinere a vizei de intrare în statul de destinaţie (ex. Emiratele Arabe Unite, Quatar, etc.) cu acest tip de document accesând www.mae.ro, secţiunea rezervată sfaturilor de călătorie-condiţii de călătorie, respectiv vize şi servicii consulare.


Consulatul General eliberează paşaport simplu temporar cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în următoarele situaţii:


Cetăţenii români care solicită eliberarea unui paşaport simplu temporar trebuie să aibă atribuit în mod obligatoriu un Cod Numeric Personal (CNP) care să fie înscris în certificatele de stare civilă româneşti sau în documentele de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, paşaport).


Solicitarea unei vize cu paşaport temporar va avea ca efect limitarea valabilităţii vizei. Dacă în trecut aţi obţinut o viză cu un paşaport temporar, vi se va solicita să prezentaţi un paşaport biometric inainte de eliberarea unei alte vize. Pentru a evita eventuale întârzieri în procesarea vizei, vă rugăm să prezentaţi un paşaport biometric. Paşapoartele biometrice româneşti emise după iulie 2018 au o valabilitate de zece ani. Cele emise înainte de această dată au o valabilitate de cinci ani. Dacă paşaportul pe care îl aveţi este valabil pentru un an, este un paşaport temporar.


Solicitarea unei vize cu paşaport temporar poate avea ca efect limitarea valabilităţii vizei. Dacă aţi obţinut deja o viză cu un paşaport temporar, probabil că vi se va solicita să prezentaţi un paşaport biometric inainte de eliberarea unei alte vize. Pentru a evita eventuale întârzieri în procesarea vizei, vă rugăm să prezentaţi un paşaport biometric. Paşapoartele biometrice româneşti au o valabilitate de cinci ani. Dacă paşaportul pe care îl aveţi este valabil pentru un an, este un paşaport temporar.


Înainte de a solicita o viză de lucrător temporar la Ambasada S.U.A., trebuie să fiţi în posesiaFormularului I-129, petiţie pentru lucru, aprobată de USCIS. Această petiţie trebuie depusă de potenţialul dumneavoastră angajator cu nu mai mult de 6 luni înainte de data preconizată a angajării. Angajatorul dumneavoastră trebuie să depună petiţia cât mai repede cu putinţă în termenul de 6 luni pentru a permite suficient timp de procesare. Odată aprobată, angajatorul dumneavoastră va primi Formularul I-797, Notificare de acţiune. Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina web a USCIS dedicată Lucrătorilor Temporari.


Paşaportul simplu temporar se eliberează numai în condiţiile prevăzute de art. 17, alin.1 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi doar cetățenilor români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate. Paşaportul simplu temporar se eliberează în termen de trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii (pe lângă cazurile prevăzute expres la literele b)-f) ale art. 17, alin.1 din Legea nr. 248/2005), în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic. Aceste situaţii trebuie dovedite, după caz, cu documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării persoanei în străinătate.


Pașaportul temporar poate fi o variantă pentru persoanele care își doresc să plece rapid din țară, dar nu au un astfel de document la momentul actual. Pașaportul temporar se eliberează într-un timp mai scurt decât pașaportul simplu electronic. Iată când poate fi obținut un pașaport temporar, în cât timp, dar și ce acte sunt necesare.


Pașaportul simplu temporar se eliberează acelor persoane care au nevoie urgență de acest document pentru a călători și care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Pașaportul temporar poate fi eliberat atât de autorităţile competente din ţară, cât și de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României din străinătate, în cazul în care situația o impune.


În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu temporar este formulată de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:


În situaţia în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea paşaportului simplu temporar dat de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoţită, după caz, şi de:


Pașaportul temporar se eliberează într-un interval de timp mai scurt decât pașaportul simplu electronic. De obicei, acesta se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.


Pasaportul simplu electronic se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.Cetăţenii români pot deţine, pe lângă un pasaport simplu sau un pasaport simplu electronic valabil şi, un pasaport simplu temporar sau pot deţine, concomitent, un pasaport simplu şi un pasaport simplu electronic valabile ori, după caz, două paşapoarte simple electronice valabile, doar în situaţiile reglementate de dispoziţiile Legii nr. 248/2005.


Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în strainătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. În cazul în care solicitantul paşaportului simplu electronic nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • LifeAtSHP
 • Shravani Chormale
  Shravani Chormale
 • Josie Allison
  Josie Allison
 • William Ong
  William Ong
 • Airam Rojas Zerpa
  Airam Rojas Zerpa
bottom of page